založeno 19.7.1990
Hledat

Co nabízíme

Jsem signatářem tiskového prohlášení odborníků ke "škodlivosti modrého světla" ve veřejném osvětlení.

více o modrém světle zde: http://modresvetlo.cz/

tiskové prohlášení zde: klikni

___________________________________________________________________________________

projektování veřejného osvětlení

 • dokumentaci kreslíme pomocí software AutoCAD LT 2023
 • příprava zakázky
 • návrh/studie stavby
 • vypracování dokumentace pro územní řízení
 • vypracování dokumentace pro stavební řízení
 • vypracování dokumentace pro provedení stavby
 • vypracování dokumentace zadání stavby
 • ​vypracování rozpočtu pomocí software KROS 4 od společnosti ÚRS Praha dle vyhlášky č.169/2016 Sb. 
 • spolupráce při výběru dodavatele
 • spolupráce při provádění stavby/výkon autorského a technického dozoru
 • spolupráce při dokončení stavby a uvedení stavby do užívání

 slavnostní osvětlení

 • fasády architektonicky zajímavých budov (radnice, kostely, hrady, zámky, divadla, hotely, ...)
 • návrh, dodávka, montáž

osvětlení venkovních sportovišť 

 • zabezpečení dobrých podmínek vidění pro sportovce, rozhodčí, diváky a TV přenosy
 • výběr třídy osvětlení dle úrovně soutěže (národní, regionální, místní, trénink, rekreační)
 • výběr hladiny osvětlenosti podle druhu sportu
 • omezení rušivého světla
 • návrh, dodávka, montáž

pasport veřejného osvětlení

 • zakreslení světelných míst, pojistkových skříní a kabelových tras do katastrální mapy
 • vytvoření elektrického schématu zapojení
 • aktualizace výše uvedeného

generel veřejného osvětlení

 • výběr tříd osvětlení místních komunikací a průjezdních úseků silnic dle ČSN CEN/TR 13201-1
 • návrh systému napájení osvětlovací soustavy
 • návrh systému ovládání osvětlovací soustavy

výpočet osvětlení

 • s využitím softwaru DIALux evo 11.0 německé firmy DIAL GmbH, Lüdenscheid
 • pozemní komunikace dle ČSN EN 13201-3, EN 13201: 2015 (2004)
 • sportoviště dle ČSN EN 12193
 • výběr nejoptimálnější osvětlovací soustavy - náklady pořízovací vs. náklady provozní

měření osvětlovací soustavy

 • měření parametrů skutečné osvětlovací soustavy dle ČSN EN 13201-4
 • porovnání naměřených hodnot s parametry požadovanými dle ČSN EN 13201-2

____________________________________________________________________

Fotografie v horní části: architekturní osvětlení budovy Velkého divadla DJKT v Plzni, projekt 2008, uvedeno do provozu 2011.

 
© www.v-o.cz - vytvořte si také své webové stránky