založeno 19.7.1990
Hledat

Co nabízíme

Osvětlení cyklostezky K Lávce u Borské přehrady (září 2013) :

http://www.qap.cz/zpravy/object/oblibena-cyklostezka-u-borske-prehrady-v-plzni-se-dockala-osvetleni-fotky-52686/article.htm

________________________________________

projektování veřejného osvětlení

 • dokumentaci kreslíme pomocí software AutoCAD LT 2016
 • příprava zakázky
 • návrh/studie stavby
 • vypracování dokumentace pro územní řízení
 • vypracování dokumentace pro stavební řízení
 • vypracování dokumentace pro provedení stavby
 • vypracování dokumentace zadání stavby
 • spolupráce při výběru dodavatele
 • spolupráce při provádění stavby/výkon autorského a technického dozoru
 • spolupráce při dokončení stavby a uvedení stavby do užívání

 slavnostní osvětlení

 • fasády architektonicky zajímavých budov (radnice, kostely, hrady, zámky, divadla, hotely, ...)
 • návrh, dodávka, montáž

osvětlení venkovních sportovišť 

 • zabezpečení dobrých podmínek vidění pro sportovce, rozhodčí, diváky a TV přenosy
 • výběr třídy osvětlení dle úrovně soutěže (národní, regionální, místní, trénink, rekreační)
 • výběr hladiny osvětlenosti podle druhu sportu
 • omezení rušivého světla
 • návrh, dodávka, montáž

pasport veřejného osvětlení

 • zakreslení světelných míst, pojistkových skříní a kabelových tras do katastrální mapy
 • vytvoření elektrického schématu zapojení
 • aktualizace výše uvedeného

generel veřejného osvětlení

 • výběr tříd osvětlení místních komunikací a průjezdních úseků silnic dle ČSN CEN/TR 13201-1
 • návrh systému napájení osvětlovací soustavy
 • návrh systému ovládání osvětlovací soustavy

výpočet osvětlení

 • s využitím softwaru švýcarské firmy Relux Informatik AG
 • pozemní komunikace dle ČSN EN 13201-3
 • sportoviště dle ČSN EN 12193
 • výběr nejoptimálnější osvětlovací soustavy - náklady pořízovací vs. náklady provozní

měření osvětlovací soustavy

 • měření parametrů skutečné osvětlovací soustavy dle ČSN EN 13201-4
 • porovnání naměřených hodnot s parametry požadovanými dle ČSN EN 13201-2

 

Fotografie v horní části je ukázka realizace slavnostního osvětlení budovy Velkého divadla J.K.Tyla v Plzni. Zařízení bylo uvedeno do zkušebního provozu dne 24.5.2011. Pro osvětlení bylo použito celkem 49 světlometů o celkovém příkonu 8,6 kW firmy SITECO Beleuchtungstechnik GmbH ze skupiny OSRAM. Investorem bylo Statutární město Plzeň, zastoupené Správou veřejného statku města Plzně.

 
© www.v-o.cz - vytvořte si také své webové stránky